Een unieke kans voor alle nieuwsgierige grote en kleine organisaties, corporates, MKB met ambitie, start-ups, non-profit of overheidsinstellingen op zoek naar nieuwe wegen naar Rome en grensverleggende ervaringen. Voor getalenteerde frontrunners en hun leiders.
MISSIE

Dutch connected is ontstaan vanuit de overtuiging dat mensen die met elkaar de verbinding aangaan, betere en duurzame oplossingen bedenken. In onze programma’s vervagen de grenzen tussen mensen, generaties en organisaties. Talentontwikkeling binnen en buiten de comfortzone.

Onze missie? Bruggen slaan en ruimte maken voor nieuwe inzichten.

Verbinden en zelfsturend ontwikkelen van Frontrunners en Gamechangers van bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid in unieke trajecten. De nieuwe generatie leiders stimuleren op zoek te gaan naar het verrassende en onverwachte en zelf nieuwe oplossingen voor nieuwe vragen te creëren.

Dat doen wij door het organiseren van talentenprogramma’s en netwerk evenementen, ontwikkelingstrajecten voor de koplopers in organisaties en jaarlijkse bijeenkomsten waar (oud-) deelnemers elkaar ontmoeten. Wij faciliteren en stimuleren onderlinge samenwerking, co-creatie, kennisdeling en inspirerende ontmoetingen.

Stichting dutch connected is in 2010 opgericht door Meino Zandwijk, directeur dutch.com en Lucas van Wees, vp human resources KLM.